Kiedy wyobrażam sobie świat przyszłości, widzę rzeczywistość pełną niezależnych i szczęśliwych kobiet.
Warto nad tym pracować, dlatego chcę budować więź i solidarność kobiet, w oparciu o ich mocne strony.