Inicjatorka Kongresu Kobiet Zagłębia Miedziowego

Zaangażowanie moje osobiste w proces powołania do życia Kongresu, to oddanie hołdu kobietom Zagłębia Miedziowego. Uzmysłowienie naszego wielkiego wkładu w jego rozwój w wielu wymiarach oraz aktywnościach, zarówno tych zawodowych, jak i społecznych. Mam nadzieję, iż kongres spowoduje rok rocznie, iż wydarzenie, to będzie stanowiło ważne pole do dyskusji oraz omówienia istotnych spraw dla kobiet Zagłębia Miedziowego.